Day of New Technologies

Day of New Technologies

University of žilina
Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications
Department of Communications
invitation on 7th scientific and workshop
DoNT 2015,
which will be held under the auspices of the rector University of Žilina
Dr.h.c.prof. Ing. Tatiana Čorejova, PhD.

Conference topics

  • aplication AIDC technologies in the processes
  • technology of automatic identification
  • identifikace of the automobile industry
  • system integration and IT mobility
  • AIDC technology standardization
  • transfer knowledge between academic sector & private sector

Cieľom konferencie je oboznámenie sa s novinkami v oblasti AIDC ako aj transfer poznatkov získaných výskumom do praxe a prepojenie podnikateľského prostredia s akademickou sférou. DONT je stretnutie odborníkov z akademického ako aj podnikateľského prostredia, ktorí sa zaoberajú problematikou automatickej identifikácie a zberu údajov. Hlavné aplikačné oblasti poštové a logistické služby a technológie, aplikácie v dopravných systémoch a priemysle.

Základná informácia: pdfbrochure

Pokyny pre písanie prispekov docTemplate.doc - termín pre poslanie príspevku: 30. 9. 2015

The conference program: 

Vložné:50 €

Zaujímavosti

  • V rámci konferencie bude „Deň otvorených dverí v AIDC Lab - laboratóriu automatickej identifikácie Žilinskej univerzity v nových priestoroch“.

You have reached bottom. Click here to get back on top!