Day of New Technologies

Day of New Technologies

Kedy
12. november 2015

Kde
Zasadačka Vedeckej rady Žilinskej univerzity, 
priestory stravovacieho zariadenia - Novej menzy

Poznámka
je možné zabezpečiť ubytovanie, prípadne diétnu stravu
V prípade požiadavky, kontaktujte organizačný výbor

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra spojov
Vás pozývajú na 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
DoNT 2015,
ktorý sa koná pod záštitou rektorky Žilinskej univerzity
Dr.h.c.prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.

Tematické zameranie

  • Technológie automatickej identifikácie - AIDC
  • Transfer poznatkov získaných technológií do praxeauto
  • Systémová integrácia a mobilita v IT
  • Štandardizácia technológií AIDC
  • internet vecí IoT, WoT
  • Automatická identifikácia v automobilovom priemysle

Cieľom konferencie je oboznámenie sa s novinkami v oblasti AIDC ako aj transfer poznatkov získaných výskumom do praxe a prepojenie podnikateľského prostredia s akademickou sférou. DONT je stretnutie odborníkov z akademického ako aj podnikateľského prostredia, ktorí sa zaoberajú problematikou automatickej identifikácie a zberu údajov. Hlavné aplikačné oblasti poštové a logistické služby a technológie, aplikácie v dopravných systémoch a priemysle.

Základná informácia: pdfLeták

Pokyny pre písanie prispekov docŠablona - termín pre poslanie príspevkov:  do 30. 9. 2015

Program konferencie: 

Vložné: 50 €

Zaujímavosti

  • V rámci konferencie bude „Deň otvorených dverí v AIDC Lab - laboratóriu automatickej identifikácie Žilinskej univerzity v nových priestoroch“.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!