Day of New Technologies

Day of New Technologies

GS1 Slovakia

Združenie GS1 Slovakia je spoluorganizátorom konferencie.

Je členom medzinárodnej organizácie GS1. Na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej s GS1 má GS1 Slovakia výhradné právo poskytovať produkty systému GS1 na Slovensku.

Organizácie GS1 sú správcami čiarových kódov EAN/UPC a systému GS1. Spolu majú viac ako 1 milión členov vo viac ako 130 krajinách sveta.

Systém GS1, to je:

  • jedinečná identifikácia tovarov, služieb, veľkoobchodných a prepravných jednotiek,
  • štandardizované čiarové kódy EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ITF-14, GS1-128, RSS a Composite,
  • štandardy pre elektronickú komunikáciu EDI – EANCOM, XML,
  • štandardy pre elektronický katalóg,
  • štandardy pre rádiofrekvenčnú identifikáciu RFID a EPC kódy,
  • štandardy na sledovanie pohybu a pôvodu hovädzieho mäsa, čerstvých výrobkov a vína,
  • štandardy na jedinečnú identifikáciu v zdravotníctve,
  • štandardy na identifikáciu majetku a vratného majetku.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!