Day of New Technologies

Day of New Technologies

Kodys

Kodys je spoluorganizátorom konferencie.

O firme

Odborníci vravia, že najdôležitejších je vraj prvých desať rokov v živote človeka. V tomto období získa všetky základné návyky i skúsenosti a buduje si pozíciu vo svojom okolí. Nie je isté, či možno tento príklad použiť ako paralelu aj k životu firmy, ale je isté, že naša spoločnosť KODYS SLOVENSKO za prvých desať rokov svojho pôsobenia na slovenskom trhu prešla práve takýmto vývojom.

Z malej začínajúcej firmy s troma zamestnancami pri jej založení v roku 1995 sa vyvinula stabilizovaná obchodná spoločnosť s neustále rastúcim rozsahom ponúkaných produktov i služieb, obratom a na nie poslednom mieste i spokojných zákazníkov. Najviac nás teší, že z mnohých obchodných partnerov sa stali naši dobrí priatelia a z mnohých priateľov zasa spokojní zákazníci. Popri neustále sa rozširujúcich odborných schopnostiach našich pracovníkov a vysokej kvalite ponúkaných produktov je práve osobný a korektný vzťah s našimi partnermi základným kritériom úspechu firmy aj v niekedy komplikovaných a stresových situáciách.
Sme presvedčení, že za vybudovanie pevného postavenia spoločnosti KODYS SLOVENSKO na našom trhu vďačíme striktnému dodržiavaniu úzkej firemnej špecializácie na procesy automatickej identifikácie pri zbere a spracovaní dát a na popredných svetových výrobcov hardverových komponentov. Rovnako ako iné sféry informačných technológií, aj táto oblasť prežíva a určite ešte mnoho rokov bude prežívať neustále sa zrýchľujúci rozmach. Sme radi, že aj naša firma je súčasťou tohto úžasného obdobia ľudskej civilizácie a vyvíja sa spolu s ňou. Od pomerne jednoduchých aplikácií s tlačou a snímaním čiarových kódov sme sa postupne preorientovali na kompletné systémy mobilného zberu a spracovania dát s využitím najmodernejších technológií rádiového prenosu informácií.

Ponuku hardverových zariadení svetových lídrov v tejto technológii ZEBRA TECHNOLOGIES a MOTOROLA (predtým SYMBOL TECHNOLOGIES), sme rozšírili aj o niektoré špeciálne vysokokvalitné a technicky pokrokové komponenty ponúkaných systémov od popredných výrobcov, akými sú napr. Accellos, Vocollect, ACCU-SORT, LXE, Cognex, Datalogic Automation, Logopak, Pelikan. Spolu s vlastnými kapacitami na vývoj zákazníckych programov a vysoko odbornými službami v profesionálnom a zákazníckom servise tak vieme oživiť tieto hardverové zariadenia, aby dokonale slúžili svojmu účelu presne podľa požiadaviek užívateľa.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!