Day of New Technologies

Day of New Technologies

Garanti konferencie

 • prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD., vedecký garant, vedúci laboratória Automatickej identifikácie (AIDC Lab.), Žilinská univerzita v Žiline
 • Ing. Michal Fišer (Kodys, s.r.o.)
 • Ing. Miroslav Štaffen (GS1 Slovakia)

Vedecký výbor

 • prof. Ing. RNDr. Karol Achimský, CSc., Žilinská univerzita v Žiline
 • Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline
 • Dr.sc.,Ing. prof. Alexander Grakovski, dean of Computer Science and Telecomunication Faculty, head of Telecomunication department, Transport and Telecomunication Institut, Riga, Latvia
 • prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
 • prof. Dr. Ing. Vladimír Kebo, VŠB TU Ostrava, vedúci ILAB RFID Ostrava
 • prof. Ing. Anna Križanová, dekanka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline
 • Ing. Peter Kolarovszki, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
 • prof. Ing. Karol Matiaško,PhD., dekan Fakulty riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
 • Prof. dr. sc. Dragan Peraković, dipl. ing.,Head of department of information and communication traffic, Faculty of Transport and Traffic Sciences, University of Zagreb
 • prof. Jongtae Rhee,PhD., Dean of Office of Research & Innovation (Dongguk University, South Korea)
 • doc. Ing. Libor Švadlenka,PhD., Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
 • prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD.,vedúci laboratória Automatickej identifikácie (AIDC Lab.), Žilinská univerzita v Žiline

Organizačný výbor

 • prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD.,
 • Ing. Peter Kolarovszki, PhD.,
 • Ing. Jiří Tengler, PhD.,
 • Ing. Alena Košťálová, PhD.,
 • Ing. Zuzana Kolarovszká, PhD.,
 • Ing. Ondrej Maslák

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!